Gezondheid volgens de Chinese Geneeskunde...

De Chinese Geneeskunde, met een historie van meer dan 3000 jaar, gaat uit van het holistisch concept, waarin de mens in zijn totaliteit (lichaam, geest en emoties) wordt bekeken en onlosmakelijk verbonden is met zijn omgeving. Dat houdt in dat alles wat een persoon doet zijn weerslag heeft op zijn/haar omgeving en vice versa; de omgeving heeft ook zijn weerslag op de mens. Alles staat met elkaar in verbinding en BALANS is het sleutelwoord.

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde, bevat ons lichaam een uitgebreid stelsel van zogenaamde ‘kanalen’, meridianen genaamd, waardoor de Qi stroomt. Alles in het lichaam (cellen, weefsels, organen) wordt met elkaar verbonden via de meridianen. Als Qi, de vitale levensenergie, vrij en ongehinderd door het lichaam stroomt, werken alle organen en weefsels optimaal, oftewel; verlopen alle lichaamsprocessen optimaal en is er een relatieve balans, men voelt  zich vitaal en gezond.

Alle processen in ons lichaam zijn dus met elkaar verbonden. Als één van de processen niet vlekkeloos verloopt is er sprake van een onbalans in het lichaam, dat zich uit in ziekte of ongemak. Deze onbalans kan veroorzaakt zijn door zowel interne als externe factoren. Deze factoren verstoren de vloeiende Qi stroom in het lichaam waardoor de balans tussen Yin & Yang verstoord raakt.

Yin & Yang zijn twee tegenovergestelde krachten die samen één geheel vormen. Als Yin & Yang in balans zijn is men gezond. Ziekte is een toestand waarbij het Yin & Yang van de mens niet in balans is.

Met Qi wordt hier de vitale levensenergie bedoeld. Deze energie is verantwoordelijk voor alle lichamelijke en geestelijke processen. Als de Qi vloeiend en ongehinderd door het lichaam stroomt, voelt u zich vitaal en gezond.

Close Menu